Välkommen till originalversionen av Bornholmsmodellen®

Bornholmsmodellen® kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Språklekar efter Bornholmsmodellen passar såväl barnen i förskolan, som eleverna i förskoleklass och årskurs 1.

 

Intresset är stort för att gå den digitala kursen om Bornholmsmodellen. Beskrivning av kursen anmälningsformulär, finns här.  Ni som redan har anmält ert intresse tar jag kontakt med.

TRUGS kommer ut med ett nytt reviderat spel i höst!

Så här spelas Omaka par och Ordfamiljer.

Aktuella artiklar om Bornholmsmodellen.

Nu finns bildkort, bokstäver och ordkort samlade i en och samma låda.  Läs mer

NU finns Bornholmsstugan både i App Store och Google Play. Läs mer

bornholmsmodellen