Välkommen till originalversionen av Bornholmsmodellen®

Bornholmsmodellen® kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Språklekar efter Bornholmsmodellen passar såväl barnen i förskolan, som eleverna i förskoleklass och årskurs 1.

 

Intresset är stort för den digitala kursen om Bornholmsmodellen.  Beskrivning av kursen finns här. P g a utvecklingsarbete planeras inte några kurser i början av vårterminen.

TRUGS  spel 1. Nu finns svenska Trugs att beställa – en mindre låda med fler spelkort!

Så här spelas Omaka par och Ordfamiljer.

Aktuella artiklar om Bornholmsmodellen.

Nu finns bildkort, bokstäver och ordkort samlade i en och samma låda.  Läs mer

NU finns Bornholmsstugan både i App Store och Google Play. Läs mer

bornholmsmodellen