­

Språklekar efter Bornholmsmodellen

 Senaste upplagan 2017

Sedan den första upplagan kom ut 1994 har Bornholmsmodellen utvecklats till ett mer omfattande språkutvecklande material, där den strukturerade dagliga språklekstunden utgör modellens grund.

Språklekarna syftar främst till att utveckla barnens fonologiska medvetenhet. I bokens teoretiska del förklaras begrepp som hör till språklig medvetenhet och den mer praktiska delen omfattar drygt 60 språklekar. I varje språklekstund finns även möjligheter att förstärka språkets övriga delar. Ordförrådet kan ökas och fördjupas genom att förklara ords betydelse och samla synonymer.

Varje språk har regler för hur orden placeras i en mening. Här ges många tillfällen att utveckla färdigheten att bilda meningar och öva att berätta något som håller en berättelsestruktur så alla kan följa handlingen.

I grundboken finns, förutom alla språklekarna, veckoscheman för 4-5-åringar under 8 veckor.  Tyngdpunkten läggs dock i förskoleklassen där dagliga lekar för 32 veckor ingår. En repetition på 8 veckor parallellt med läsundervisningen i ettan fångar in de allra flesta eleverna och ger dem förståelse för hur den s.k. alfabetiska principen fungerar – de börjar läsa!

 Ljudfiler med ute- och inneljud

Den tidigare CD-skivan med 32 ute- och inneljud är nu ersatt med ljudfiler som går att lyssna på direkt på hemsidan.
Till sidan med ute- och inneljud


För barn i behov av särskilt stöd

Genom att språklekarna repeteras många gånger och är välstrukturerade är de mycket lämpliga för barn i behov av särskilt stöd. De passar även för barn med annat modersmål än svenska. I lekens form utökar barnen, förutom sin språkliga medvetenhet, sitt ordförråd, grammatiska kompetens samt uttal och språkmelodi.

Appen Bornholmslek kompletterar den gemensamma språkstunden. Genom att variera de gemensamma språklekarna med spel och IPads får barnen förståelse för hur det går till att läsa. Barnen upptäcker att det finns ett samband mellan språkljuden och bokstäverna. De första bokstäverna ljudas samman till ett ord eller byggs i Bornholmslek. Bokstäverna får en tydlig innebörd som underlättar förståelsen av vad det innebär att läsa.

För de barn som precis har börjat läsa och behöver få ett flyt i läsningen finns Trugs, roliga lässpel (www.svenskatrugs.se).

 

Exempel på innehåll i Språklekar

spraklekar_exempel2_farg
Innehållsförteckning
Klicka på bilden för att läsa!

spraklekar_exempel1_fargUtdrag ur boken.
Klicka på bilden för att läsa!

Bokens baksida.
Klicka på bilden för att läsa!