­

Musen_Bus_870

Böckerna om Musen Bus

Det finns fem korta berättelser om den charmige Musen Bus. En av böckerna finns också som Storbok. Musen Bus kommer med i bokpaketet.

Musen Bus tänker handlar om Musen Bus som duger precis som han är, trots att han har tankar om att vilja vara annorlunda. Det är en fin berättelse som passar för samtal. Berättelsen fick också bli Storbok.

De andra böckerna om Bus handlar om: Musen Bus flyger, Musen Bus vill ha kul, Musen Bus klarar sig och Musen Bus får en vän.

En handledning finns till böckerna om Musen Bus. I den ges många förslag till olika samtalsteman för varje bok. Förslag ges också för aktiviteter i anslutning till texterna.

Härliga böcker att börja med

Texterna presenteras både med versaler och gemener och kan passa för många barn som från början känner sig säkrare på de ”stora” bokstäverna. De kan få känna glädjen av att kunna läsa en hel bok. Illustrationerna ger också stöd åt förståelsen och under varje bild finns en kort bildtext.

Böckerna är skrivna främst med ljudenligt stavade ord. I några av böckerna finns det vissa längre ord och lite mer text. Några svåra ljudstridiga ord förekommer inte men i texterna finns några vanliga ord med dubbelteckning.

Det är böcker som från början föreslås läsas tillsammans med någon läskunnig person. Innehållet i småböckerna passar mycket bra för samtal. Tillsammans tolkar och reflekterar ni över innehållet. Genom Musen Bus upplevelser kan barnen lättare prata om känslor och kamratrelationer. Samtalsteman i böckerna handlar bland annat om att man duger som man är, att hjälpa någon som råkat illa ut, att längta efter någon att leka med, vad man kan göra om man varit dum mot någon.

 

Så här kan det gå till med Musen Bus

musenbus-gron
Klicka på bilden!

mmusenbus-flyger-inlaga
Klicka på bilden!

musenbus-busar
Klicka på bilden!