­

Bornholmsmaterialet

Lättåskådligt – en lek på varje sida.
Lättplanerat – färdiga veckoscheman för ett helt läsår.
Tidsbesparande – bildkort och bokstäver färdiga att använda.
Praktisk förvaring – till alla kort och bokstäver ingår askar i färg.

Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket är ett komplett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda.

Boken, tillsammans med bildkort, bokstäver och ordkort utgör själva stommen i Bornholmsmodellen. De åskådliggörs på bilden ovan tillsammans med bildkort till en lyssnandelek (i turkos ask). Dessa tre komponenter kan räknas som Bornholmsmodellens grundpaket.

Klicka på länkarna till höger för att läsa om allt material, som ingår i originalversionen av Bornholmsmodellen.  Här finns även spel för att förstärka språklekarna och kartläggningsmaterial för att samla in värdefull information om gruppens fonologiska medvetenhet och bokstavskännedom.

material_startsidan2