­

Lek mera – med rimspel

Sammanlagt finns sex olika rimspel.  Spelen kan köpas i tre olika uppsättningar om två spel eller alla tillsammans. Till varje uppsättning spel ingår en handledning där det, förutom instruktioner till spelen, finns förslag på hur det går att variera spelen.

Rimspelen är tänkta att förstärka de dagliga språklekarna och utveckla barnens fonologiska medvetenhet. Det är en fördel om en vuxen är med och leder spelen. Barnens rimfärdighet tillsammans med deras förmåga att förstå en instruktion kan iakttas. Rimspelen passar såväl de yngre barnen i förskolan, som de lite äldre i förskoleklass. Barnen kan spela rimspelen tillsammans eller individuellt. Att spela i par eller i en mindre grupp rekommenderas.

Spelen lämpar sig också mycket bra för barn med annat modersmål än svenska. Här övas rimförmågan samtidigt som ordförrådet ökar och språkets rytm förstärks. Till rimspelen hör ett 80-tal olika bilder. Bilderna är varierande och välgjorda och kan fungera som ett material som kan användas för andra språkliga aktiviteter, till exempel som stöd vid berättande.

Rimspelen är tänkta att väljas efter en passande nivå av barnets rimfärdighet.

rimspel_illustration

 

ENKLASTE NIVÅN 

Memory blå och Memory grön – spela rimmemory!

Här fordras det uppmärksamhet och koncentration förutom att kunna identifiera ord som låter lika i slutet och bildar rim-par. Två olika memoryspel ingår och varje spel omfattar 18 bildkort. Spelen säljs tillsammans med en handledning.

I handledningen finns också förslag på hur spelen kan användas på fler språkutvecklande sätt. I Memory blå föreställer 10 av 18 kort bilder på djur och fåglar. Variera spelen med att identifiera vilka fåglar som finns i spelet, vad de heter och vilka som till exempel tycker bäst om att vara i vatten och simma. Benämn också djuren vid namn. Vad kallas mamman och pappan? Vad heter deras unge?

I Memory grön finns kort som passar till beskrivning, berättande och användning av prepositioner. Allt står utförligt beskrivet i handledningen.

Memory_bla_gron

rimspel2

Mellanrum

Mellanrum

MELLANNIVÅN

En ska bort och Rävdomino

En ska bort och Rävdomino säljs tillsammans med en handledning.

enskabort_ravdomino

En ska bort!

Vilka två ord är rimord och vilka två passar ihop till innehållet? En sekvens med tre kort läggs ut från vänster till höger t.ex. hatt, mössa, ratt. Här övas förutom förmågan att identifiera två ord som rimmar, även förmågan att bortse från ett ords betydelse och enbart identifiera ett ordpar utifrån språkets form. Det är en viktig förutsättning för en god lässtart. Korten är numrerade och samma siffra finns på de tre korten, som läggs ut tillsammans.

enskabort1

Mellanrum

Rävdomino – gör en rimslinga!

Spelet omfattar 10 bildkort i färg med två bilder på varje kort. Rimorden är alla enkla att rimma på. I dominospelet övas både att identifiera rimord så väl som läsriktning samtidigt som barnen ser en rimslinga växa fram, från vänster till höger.

domino3

Mellanrum

Mellanrum

SVÅRASTE NIVÅN

Skicka vidare och Musdomino

Skicka vidare och Musdomino säljs tillsammans med en handledning.

skickavidare_musdomino

trolletSkicka vidare

Alla ord accepteras, även nonsensrim, bara de rimmar! Många barn blir fänglade av att nonsensrimma. Barnen uppmärksammar hur orden sägs mer än vad de betyder. Det finns 18 olika bildkort att rimma på. Förslag på hur spelet kan varieras med matematiska begrepp finns att läsa om i handledningen.

troll, boll, soll, moll, koll, voll…

Mellanrum

Mellanrum

Musdomino

Musdomino liknar Rävdomino i sin uppbyggnad men med andra rimpar. Spelet omfattar 10 bildkort i färg med två bilder på varje kort. Rimorden är alla enkla att rimma på. I dominospelet övas både att identifiera rimord så väl som läsriktning samtidigt som barnen ser en rimslinga växa fram, från vänster till höger.

musdominot