Företag med unik kompetens

Ing-Read AB startades 1994 då den första upplagan av Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket gavs ut på Ing-Reads förlag. Bornholmsmodellen har förnyats och utvidgats under åren. Många andra produkter har tillkommit med samma teoretiska bakgrund. Allt material finns samlat på denna webbplats och nya produkter tillkommer ständigt.

Styrkan i företaget är att den praktiska erfarenheten som lågstadielärare har förenats med många års erfarenhet av olika forskningsprojekt inom läsningens och skrivningens område, från förskolan till och med gymnasieskolan. Min praktiska erfarenhet som lågstadielärare tillsammans med studier inom området läsning och skrivning gjorde att jag kunde ta mig an bearbetningen av de danska språklekarna till svenska språket.

Studier i pedagogik ledde i slutet av 1990-talet till en fil.lic-examen vid Umeå universitet. Efter studier och forskning i Umeå flyttade jag söderut och började vid Linköpings universitet 2003 där jag arbetade som universitetslektor vid lärarutbildningen F-3 och förskollärarutbildningen, fram till 2014.  Numera ägnar jag mig  främst åt att utveckla Bornholmsmodellen och göra den mer och mer komplett. Tilläggsmaterial för att förstärka de gemensamma lekarna utvecklas ständigt.

Under åren har jag haft många fortbildningsuppdrag på olika platser runt om i hela landet. Jag kommer nu fortsättningsvis att erbjuda kurser i  egen regi. Företrädesvis på kursorterna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontakta mig gärna!

Jag är glad att du har hittat till min hemsida! Oavsett om du är intresserad mitt material eller någon av kurserna är du välkommen att kontakta mig. Det kan du göra endera genom att ringa eller mejla.

Vänliga hälsningar // Ingrid Häggström