Kursinnehåll

Våra kurser om Bornholmsmodellen omfattar en blandning av teori och praktik. Målet är att förstå betydelsen av dagliga språklekstunder och hur språklekarna kan förbereda barnen inför läsningen. Kurserna bygger på forskning om betydelsen av fonologisk medvetenhet för en god lässtart. För att åskådliggöra delar av den teoretiska genomgången kommer inslag av praktiskt material att presenteras.

Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket är orignalversionen av Bornholmsmodellen med 32 veckors program. Grunden till boken  ligger i det vetenskapliga projektet på  Bornholm. Den allra senaste upplagan är från 2017, men ni som har en äldre upplaga kommer också att känna igen er. Det finns fullständiga planeringar för 4-5-åringar i förskolan, 6-åringar i förskoleklassen och repetition i åk 1. Ni kan välja att fördjupa i er det material som passar för  åldersgruppen, som ni arbetar med.

I den praktiska fördjupningen finns det möjlighet att sätta sig in i Bornholmsmodellens olika material, arbetsgång, veckoscheman och lekar. Ni får pröva olika spel, utbyta erfarenheter och diskutera frågor som rör organisation och planering av språklekstunderna, allt utifrån er tidigare erfarenhet. Under kursdagen finns även en utställning av konkret material som kan ge uppslag för era egna språklekstunder.

För er som arbetar i förskoleklass ges  information om två vetenskapligt förankrade kartläggningsmaterial;  Hur låter orden och Hitta bokstaven,  båda är utprovade för 6-åringar.

Tomrum

Kurser just nu

Klicka på kursens namn för att få veta mer och anmäla dig. 

Inga kurser finns att söka för tillfället. Var vänlig besök oss snart igen!