Kurs om Bornholmsmodellen

Tyvärr ställs kurserna in tillsvidare. 

Den riktar sig bland annat till alla som arbetar, eller ska börja arbeta med, Bornholmsmodellen.  Kursen ger en grundlig genomgång av betydelsen av fonologisk medvetenhet för läs- och skrivutvecklingen. Centrala språkliga begrepp förklaras.

Kursen utgår ifrån Bornholmsmodellen och hur språkutvecklande aktiviteter kan starta redan i förskolan och sedan fortsätta med ökad ålder, i förskoleklass, åk 1 och även i klasser med elever med annat modersmål än svenska. Den ökade svårighetsgraden i språklekarna åskådliggörs på ett tydligt sätt.

För att förtydliga delar av den teoretiska genomgången kommer inslag av praktiskt material att presenteras. Under kursdagen finns en utställning av konkret material, som kan ge uppslag för era egna språklekstunder.

Efter avlutad kurs kommer alla att ha en god teoretisk grund att bygga arbetet med Bornhomsmodellen på, oavsett vilken åldersgrupp ni arbetar med.

Klicka på kurslänken för mer information och anmälan.

Tomrum

Kurser just nu

Klicka på kursens namn för att få veta mer och anmäla dig. 

Inga kurser finns att söka för tillfället. Var vänlig besök oss snart igen!