Kurs om Bornholmsmodellen

De fysiska kurserna om Bornholmsmodellen är tyvärr inställda p g a Coronapandemin. Vi kan istället erbjuda kurser via Zoom. Kursen omfattar en 2,5  timmars föreläsning. För tillfället ligger inte några kursdatum ute. 

Kursen utgår ifrån Bornholmsmodellen i original som omfattar 32 veckors dagliga språklekar för 6-åringarna i förskoleklass och en repetition i 8 veckor på hösten i åk 1. För de yngre barnen i förskolan finns numera en 8 veckors planering  för 4-5 åringarna.  Det praktiska arbetet med språklekarna kopplas samman med teorin, som ligger till grund för språklekprogrammet där betydelsen av fonologisk medvetenhet för läs- och skrivutvecklingen är central. Kursen passar för förskollärare/lärare som arbetar med de äldre barnen i förskolan eller förskoleklass/skolan. Kursen passar även för speciallärare som arbetar med dessa åldersgrupper.

Efter avlutad kurs kommer alla att vara insatta i Bornholmsmodellens struktur och arbetssätt samt att ha fått en god teoretisk grund att bygga arbetet på.  Ett centralt mål är att få förståelse för betydelsen av att tidigt planera in språklekar i verksamheten.

Språklekarna förstärker även språket för elever med annat modersmål än svenska.

Efter avslutat språklekprogram enligt Bornholmsmodellen har många barn förstått kopplingen mellan bokstav – språkljud. De förstår hur det går till att läsa och ljudar ihop sina första ord.

Språklekegrupperna i Bornholmsmodellen följer strukturen i Skolverkets bedömningsstöd.

Tomrum