bildkort_bokstaver_spraklekar_870

Bildkort och bokstäver till Språklekar

Sedan den första upplagan av Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket, kom ut 1994, har bildkorten till lekarna förändrats en hel del. Nu finns det 94 bildkort i färg. Bildkorten har gul baksida, för att lätt kunna sorteras in i rätt ask, om ett kort kommit på avvägar.  Det finns sex förvaringsaskar och namnetiketter för att märka varje ask med lekens namn.

Bokstäver finns till första- och sista ljud samt för att bygga två- och tre-ljudsord. Både versaler och gemener finns på korten. Bokstäverna visar på ett konkret sätt sambandet mellan språkljud och bokstav.

Korten är tryckta på kraftig kartong och utstansade för att göra det lättare att färdigställa materialet. Efter leverans behöver korten tryckas ut och de sex askarna vikas och märkas med lekens namnetikett.

För att hålla bättre är korten från den senaste upplagan 2018, laminerade på båda sidor med en tunn, matt plastfilm. Bildkorten är för övrigt desamma.

Bildkort och bokstäver finns till följande lekar:

Rimlekar: Bildkort till:  2H Händelserim och 2I Bildrim (6 + 6 kort)

Fonemlekar: Bildkort till: 5B Hitta första ljudet, 5M Hitta sista ljudet (24 +16 kort)
Bokstavsark till 5 lekar som övar kopplingen fonem och bokstav (5B, 5C, 5D, 5H och 5M).

Fonemlek: Bildkort till: 6A Två-ljudsord (12 kort)
Bokstavsark till 3 lekar som övar att bygga ord (6A, 6B och 6C).

Bildkort till:  6D Att variera två- tre- och fyra ljud (18 kort)

gjgfjgfjfgj

Exempel på bildkort och bokstäver

bildkort_spraklekar3

bildkort_spraklekar2

bokstaver_spraklekar