Välkommen till Bornholmsmodellen®

Bornholmsmodellen® kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Språklekar efter Bornholmsmodellen passar såväl barnen i förskolan, som barnen i förskoleklass och eleverna i årskurs 1.

 

AKTUELLT

Hur låter orden  har normerats med ett nytt representativt stickprov. Förändringar av delproven har gjorts. Elevhäftena finns i webbshoppen. Den reviderade handledningen är klar under vecka 18.  Ni hittar den i webbshoppen.  Läs mer.

Snart går Bingospelet i tryck!  Läs mer

Bornholmslek för Android är nu klar och finns på Google Play.
Läs mer

Ljudfiler finns till ute- och inneljuden. Bildkorten till ljuden har omarbetats något. De finns i webbshoppen.

bornholmsmodellen