Välkommen till Bornholmsmodellen®

Bornholmsmodellen® kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Språklekar efter Bornholmsmodellen passar såväl barnen i förskolan, som barnen i förskoleklass och eleverna i årskurs 1.

 

NYHETER FRÅN VERKSAMHETEN

Anmälan går nu att göra till vårens kurs den 12 juni. Välkomna till Frösundavik igen!

Bornholmslek har uppdaterats med ännu en balkong!

Bornholmslek – appen som får barnen att förstå hur det går till att läsa, har byggts ut! Hur låter orden-balkongen har kompletterats med en mindre balkong, Lika i början. Lekarna på den nya balkongen övar förmågan att lyssna och analysera första ljudet i ord utan koppling till bokstav. Uppmärksamheten riktas då uteslutande mot begynnelseljudet utan inblandning av bokstäver.

LÄS MER

bornholmsmodellen