Välkommen till Bornholmsmodellen®

Bornholmsmodellen® kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Språklekar efter Bornholmsmodellen passar såväl barnen i förskolan, som barnen i förskoleklass och eleverna i årskurs 1.

 

AKTUELLT

Bornholmsmodellen kommer att ställa ut på Dyslexiföreningens utbildningsdag i Stockholm den 15 mars. Läs mer

Bornholmsmodellen kommer också att finnas på SETT-dagarna den 11-13 april, Kistamässan.
www.settdagarna.se

Ett omarbetat Bingospel kommer under våren. Läs mer på under Material/Bingospel.

Bornholmslek för Android är nu klar och finns på Google Play.
Läs mer

Ljudfiler finns till ute- och inneljuden. Bildkorten till ljuden har omarbetats något. De finns i webbshoppen.

bornholmsmodellen