Välkommen till Bornholmsmodellen®

Bornholmsmodellen® kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Språklekar efter Bornholmsmodellen passar såväl barnen i förskolan, som barnen i förskoleklass och eleverna i årskurs 1.

 

AKTUELLT

På grund av sjukdom måste jag tyvärr ställa in kursdagen i Malmö den 5/2. 

Välkommen till kursdag i Solna den 19/2.
Läs mer

Bornholmslek för Android är nu klar och finns på Google Play.
Läs mer

Ljudfiler finns till ute- och inneljuden. Bildkorten till ljuden har omarbetats något. De finns i webbshoppen.

Bildkorten till CD-skivan finns fortfarande att köpa.
Läs mer

bornholmsmodellen