Välkommen till originalversionen av Bornholmsmodellen®

Bornholmsmodellen® kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Språklekar efter Bornholmsmodellen passar såväl barnen i förskolan, som eleverna i förskoleklass och årskurs 1.

 

AKTUELLT

PASSA PÅ! Nu säljs Bornholmsmodellens grundpaket till 20 % rabatt fram till den 15/9. Hit hör: bok, bildkort och bokstäver samt bildkort till ute-och inneljud.

Nu finns Bingospelet  i webbshoppen! Läs mer

Kurserna om Bornholmsmodellen  i  Malmö den 25 september och i Solna den 5 oktober är nu fullbokade. Nästa kurs i Stockholm planeras till i vår.

Nu finns Bornholmsmodellen som affisch. Läs mer.

Hur låter orden  har normerats med ett nytt representativt stickprov. Förändringar av delproven har gjorts. Elevhäftena och handledningen finns i webbshoppen.  Läs mer.

bornholmsmodellen