Välkommen till Bornholmsmodellen!

Bornholmsmodellen kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda.

Språklekar efter Bornholmsmodellen passar såväl barnen i förskolan, som barnen i förskoleklass och eleverna i årskurs 1.

 

Nyheter om verksamheten

Språklig medvetenhet – ett projekt i Finspångs kommun

Finspångs kommun gör en utbildningssatsning för lärare som undervisar i F-3. Kommunen har nyanställt fem lärare, som speciellt är inriktade mot skriftspråklig utveckling. De kommer att finnas med ute i skolorna för att stötta och handleda förskollärare i förskoleklasserna. Bornholmsmodellen kommer att vara grunden i det språkutvecklande- och förberedande arbetet. De nyanställda lärarna kommer att benämnas ”Bornholmspedagoger”.

LÄS MER

bornholmsmodellen